Budownictwo przemysłowe
Konstrukcje stalowe Konstrukcje żelbetowe Naprawa konstrukcji stalowych Naprawa konstrukcji żelbetowych Remonty budynków przemysłowych

Naprawa konstrukcji żelbetowych

Problemy związane z naprawą konstrukcji żelbetowych dotyczą głównie tych obiektów, w których beton, w wyniku wieloletniego użytkowania, uległ karbonatyzacji, uszkodzeniom mechanicznym lub innego rodzaju zniszczeniom eksploatacyjnym.

 

Zastosowanie właściwych materiałów naprawczych zapewni nie tylko odtworzenie lub zwiększenie pierwotnej wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, ale stworzy również wysokiej jakości ochronę dla zbrojenia. Ponadto proponowane preparaty, poprzez swoje właściwości fizyko-mechaniczne, są znacznie trwalszym i odporniejszym na oddziaływanie czynników zewnętrznych elementem konstrukcji żelbetowej niż sam beton.

 

Nasza firma specjalizuje się realizacji napraw, reprofilacji oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji budowlanych betonowych, żelbetowych i murowanych; wzmacnianiem i scalaniem pękniętych elementów metodami iniekcji i klejenia taśm węglanowych (typu CarboDur, MC-DUR), uszczelnieniem i naprawy zbiorników i budowli hydrotechnicznych, w tym obiektów oczyszczalni ścieków i zbiorników na wodę pitną. Naprawy konstrukcji betonowych wynikają najczęściej z konieczności usunięcia usterek powstałych na skutek wad projektowych, błędów wykonawczych oraz defektów materiałowych.

 

Druga grupa przyczyn, powodujących konieczność przeprowadzenia napraw, wiąże się z likwidacją szkód wywołanych korozją, zużyciem technicznym oraz zdarzeniami losowymi. Do przeprowadzenia napraw elementów betonowych i żelbetowych używa się najczęściej betonów polimerowych. Posiadają one znacznie lepsze właściwości niż betony tradycyjne, zarówno w odniesieniu do świeżej zaprawy, jak i stwardniałej mieszanki. Zaprawa cementowa z dodatkiem polimeru posiada lepszą urabialność, stabilność i jednorodność, oraz znacznie lepiej przykleja się do podłoża betonowego, niż zaprawa


pozbawiona zawartości sztucznego tworzywa. Natomiast stwardniała mieszanka posiada lepszą elastyczność , wyższe wydłużenie przy zerwaniu i wyższą wytrzymałość na zginanie oraz większą szczelność. Symbol konkretnej zaprawy naprawczej związany jest z jej składem chemicznym i odnosi się do zastosowanego przy jej produkcji spoiwa.