Album: Monohydrat Opis realizacji:

Zakres wykonywanych realizacji obiekt 418.6, obiekt 418.7 , obiekt 418.5:

 - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oraz wykonanie powłoki antykorozyjnej

Nowa inwestycja
Konstrukcja stalowa ob.418.6 - Monohydrant
Konstrukcja stalowa ob.418.7 - Monohydrant